Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà sản xuất
SP/ DV chính:
Bao bì PP dệt, bao bì màng ghép, bao HDPE, ba ...
Năm thành lập:
> 10 nam
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Miền Nam, Tây Nguyên, Xuất khẩu
Tôi có thể giúp gì bạn?
Hotline
Tel: 090.8117.550
BAO PP DỆT

BAO BÌ MÀNG GHÉP

BAO HDPE - LDPE

thông tin liên hệ
Hotline
- 090.8117.550

BAO PP DỆT

Bao nông sản
Bao nông sản
Bao nông sản
Bao nông sản
Bao nông sản
Bao nông sản
Bao nông sản
Bao nông sản
Bao nông sản
Bao nông sản
Bao đường
Bao đường
Bao đường
Bao đường
Bao nông sản
Bao nông sản
Bao nông sản
Bao nông sản
Bao nông sản
Bao nông sản
Bao PP dệt thức ăn thủy sản
Bao PP dệt thức ăn thủy sản
Bao PP dệt thức ăn thủy sản
Bao PP dệt thức ăn thủy sản
Bao PP dệt thức ăn thủy sản
Bao PP dệt thức ăn thủy sản
Bao PP dệt nông sản
Bao PP dệt nông sản
Bao PP dệt đựng phân bón
Bao PP dệt đựng phân bón

BAO BÌ MÀNG GHÉP

Bao màng ghép đựng gạo
Bao màng ghép đựng gạo
Bao màng ghép đựng gạo
Bao màng ghép đựng gạo
Bao bì màng ghép shopping
Bao bì màng ghép shopping
Bao bì màng ghép thực phẩm
Bao bì màng ghép thực phẩm
Bao bì màng ghép thực phẩm
Bao bì màng ghép thực phẩm
Bao phân bón
Bao phân bón
Bao phân bón
Bao phân bón
Bao phân bón
Bao phân bón
Bao phân bón
Bao phân bón
Bao phân bón
Bao phân bón

BAO HDPE - LDPE

Bao LDPE
Bao LDPE
Bao LDPE
Bao LDPE
Bao LDPE
Bao LDPE
Bao HDPE
Bao HDPE
Bao HDPE
Bao HDPE